TOTES LES CLASSES ES TRASLLADEN A ONLINE, FINS A NOVA INSTRUCCIÓ // TODAS LAS CLASES SE PASAN A ONLINE, HASTA NUEVA INSTRUCCIÓN /
/ ALL CLASSES WILL BE HELD ONLINE, UNTIL NEW INSTRUCTION
PER A QUALSEVOL DUBTE, SOBRE ACCESSOS: // PARA CUALQUIER DUDA ACERCA DE LOS ACCESOS: // IF YOU HAVE ANY DOUBT ON HOW TO ACCESS:
capadministracio@eurl.es

Contacto

Escola Universitària de Relacions Laborals

C/vallcalent, 65.
25006, Lleida

Tel. (973) 24 89 93 – Mòbil 676571734 -Fax (973) 22 18 18

capadministracio@eurl.es

  1. Solicitud de instancia
  2. Solicitud de certificado