TOTES LES CLASSES ES TRASLLADEN A ONLINE, FINS A NOVA INSTRUCCIÓ // TODAS LAS CLASES SE PASAN A ONLINE, HASTA NUEVA INSTRUCCIÓN /
/ ALL CLASSES WILL BE HELD ONLINE, UNTIL NEW INSTRUCTION
PER A QUALSEVOL DUBTE, SOBRE ACCESSOS: // PARA CUALQUIER DUDA ACERCA DE LOS ACCESOS: // IF YOU HAVE ANY DOUBT ON HOT TO ACCESS:
capadministracio@eurl.es

Anuari de la Fundació Ciutat de Lleida (des de 1990) EURL enllaç

Treball. Revista de l’associació Estatal de Centres Universitàris de Relacions Laborals i Ciències del Treball enllaç

Grup preconsolidat UdL – Dret, economia, sociologia i política rural, agroindustrial i agroalimentària. enllaç

Grup d’investigació: Mercat digital i dret CE-market  law / Marla Document PDF

Títols de treballs finals de màster curs 2014 – 2015. Document PDF

Títols de treballs finals de màster curs 2015 – 2016. Document PDF