TOTES LES CLASSES ES TRASLLADEN A ONLINE, FINS A NOVA INSTRUCCIÓ // TODAS LAS CLASES SE PASAN A ONLINE, HASTA NUEVA INSTRUCCIÓN /
/ ALL CLASSES WILL BE HELD ONLINE, UNTIL NEW INSTRUCTION
PER A QUALSEVOL DUBTE, SOBRE ACCESSOS: // PARA CUALQUIER DUDA ACERCA DE LOS ACCESOS: // IF YOU HAVE ANY DOUBT ON HOW TO ACCESS:
capadministracio@eurl.es

Mobilitat d’estudiants

Objectiu.

Programa de Mobilitat de la UdL:
El Programa de mobilitat de la Universitat de Lleida permet a l’estudiantat de la UdL realitzar una estada acadèmica en alguna universitat estrangera (normalment fora d’Europa) i el posterior reconeixement dels estudis cursats en aquesta Universitat.
Més informació:
Programa de mobilitat de la UDL