TOTES LES CLASSES ES TRASLLADEN A ONLINE, FINS A NOVA INSTRUCCIÓ // TODAS LAS CLASES SE PASAN A ONLINE, HASTA NUEVA INSTRUCCIÓN /
/ ALL CLASSES WILL BE HELD ONLINE, UNTIL NEW INSTRUCTION
PER A QUALSEVOL DUBTE, SOBRE ACCESSOS: // PARA CUALQUIER DUDA ACERCA DE LOS ACCESOS: // IF YOU HAVE ANY DOUBT ON HOT TO ACCESS:
capadministracio@eurl.es

Responsables i coordinador/a del Màster en Direcció i Gestió Laboral. Comissió d’Estudis del Programa Oficial del Màster en Direcció i Gestió Laboral. Formada per:

  • El/la President/a del Patronat de la Fundació EURL.
  • El/la Director/a de la EURL.
  • El/la Secretari/a Acadèmic/a.
  • El/la cap de departament
  • El/la cap de departament
  • El/la Coordinador/a
  • Responsable de Gestió Acadèmica.
  • Un/a representant de l’alumnat.

Coordinador: