TOTES LES CLASSES ES TRASLLADEN A ONLINE, FINS A NOVA INSTRUCCIÓ // TODAS LAS CLASES SE PASAN A ONLINE, HASTA NUEVA INSTRUCCIÓN /
/ ALL CLASSES WILL BE HELD ONLINE, UNTIL NEW INSTRUCTION
PER A QUALSEVOL DUBTE, SOBRE ACCESSOS: // PARA CUALQUIER DUDA ACERCA DE LOS ACCESOS: // IF YOU HAVE ANY DOUBT ON HOW TO ACCESS:
capadministracio@eurl.es

Normativa
Normativa acadèmica per als graus i màsters ve dictada per la UdL.

Consulteu la normativa en aquest enllaç.

Normativa específica de la EURL
Normativa d’àmbit exclusiu en la EURL

Normativa d’avaluació mitjançant compensació de l’EURL