Guies Docents

Pla d’estudis

Titulació: Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques
Durada: 4 anys Crèdits ECTS:240
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Relacions Laborals i Recursos Humans per la Universitat de Lleida.
Centre docent:

Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida
Passeig de Ronda 54-55 (baixos)
CP:25003 Lleida
Tel. +34 973 24 89 93
Fax + 34 973 24 89 93
http://www.eurl.es

Estructura del Títol
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 129
Matèries optatives (O) 36
Pràctiques Acadèmiques Externes 6
Treball Final de Grau 9
Total 240

 

Primer curs (60 crèdits)

Assignatura Tipus Crèdits Guía docent Cronograma i metodología docent
ANUAL
Principis de Dret Públic i Privat FB 9  pdf

pdf

Q1

pdf

Q2

Organització i mètodes de treball FB 9  pdf

pdf

Q1

pdf

Q2

PRIMER SEMESTRE
Història Social i política Contemporània FB 6  pdf  pdf
Elements de Psicologia del Treball FB 6  pdf  pdf
Introducció a l’economia FB 6  pdf  pdf
Introducció a l’estadística FB 6  pdf  pdf
SEGON SEMESTRE
Dret Mercantil FB 6  pdf  pdf
Dret de les administracions publiques FB 6  pdf  pdf
Sociologia del Treball FB 6  pdf  pdf

Segon curs (60 crèdits)

Assignatura Tipus Crèdits Guía docent Cronograma i metodología docent
ANUAL
Direcció de Recursos Humans B 9  pdf

pdf

Q1

pdf

Q2

Dret Sindical B 9  pdf

pdf

Q1

pdf

Q2

PRIMER SEMESTRE
Introducció al Dret del Treball B 6  pdf  pdf
Tècniques de negociació B 6  pdf  pdf
Teoria de les Relacions Laborals B 6  pdf  pdf
SEGON SEMESTRE
Contractació Laboral B 6  pdf  pdf
Economia Laboral B 6  pdf  pdf
Comptabilitat d’empresa B 6  pdf  pdf
Anàlisi del marc regulador de les relacions laborals a Espanya B 6  pdf  pdf

 

Tercer curs (60 crèdits)

 

Assignatura Tipus Crèdits Guía docent Cronograma i metodología docent
ANUAL
Dret processal i sancionador laboral B 9  pdf  pdf
Dret de la Seguretat Social B 9  pdf

pdf

Q1

pdf

Q2

PRIMER SEMESTRE
Salut Laboral B 6  pdf  pdf
Fonaments de les politiques sociolaborals B 6  pdf  pdf
SEGON SEMESTRE
Prevenció de Riscos Laborals B 6  pdf  pdf
Dret Cooperatiu B 6  pdf  pdf
Anàlisi de Politiques Públiques Sociolaborals B 6  pdf  pdf
Anglés Comercial B 6  pdf  pdf
Tècniques de comunicació i expressió oral i escrita  B 6  pdf  pdf

 

Quart curs (60 crèdits)

Assignatura Tipus Crèdits Guía docent Cronograma i metodología docent
ANUAL
Gestió i presa de decisions en recursos humans B 9  pdf

pdf

Q1

pdf

Q2

Treball Final de Grau B 9  més informació
PRIMER SEMESTRE
Competència i Propietat Industrial O 6  pdf  pdf
Dret mercantil comunitari i comparat
O 6  pdf  pdf
Protecció i defensa del consumidor en el mercat financer * O 6
Navegació aèria i marítima O 6  pdf  pdf
Acció social en l’empresa
O 6  pdf  pdf
Confecció de nòmines i assegurances socials O 6  pdf  pdf
SEGON SEMESTRE
Pràctiques Acadèmiques Externes B 6  més informació
Dret Social Comunitari i Comparat B 6  pdf  pdf
Màrqueting, publicitat i comerç electrònic O 6  pdf  pdf
Creació d’empreses i contractació mercantil * O 6
Politiques d’igualtat i immigració * O 6
Ergonomia i psicosociologia aplicada al treball * O 6

* Sense activar aquest curs

EURL utilitza cookies pròpies i de tercers que permeten millorar l'usabilitat de navegació i recopilar informació. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si roman i continua navegant a la nostra pàgina web. Trobareu més informació a la nostra més informació.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close