Pla d’Estudis

Títol que s’obté

El Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans capacita per a l’exercici d’activitats professionals com:

 • Assessorament jurídic-laboral
 • El lliure exercici com Graduat / a Social
 • Direcció i Gestió de Recursos Humans
 • Intervenció en el mercat de treball i desenvolupament de Polítiques Soci-Laborals i noves àrees especialitzades que demana el mercat de treball.

La capacitació professional demana a la formació universitària: Experts/tes en salut laboral i prevenció de riscos laborals, auditoria sociolaboral, experts/tes en polítiques de protecció social i de seguretat social, experts/tes en el coneixement dels sistemes de Relacions Laborals del nostre entorn per a l’assessorament de les nostres empreses. Els graduats i graduades poden desenvolupar la seva professió tant en l’Administració i organismes públics, com en empreses privades, i també en la docència. En aquest sentit, segons el Llibre Blanc del Grau en Ciències Laborals i Recursos Humans (Pag 183 o següents), els principals perfils professionals en el sector privat i públic són:

 • Graduat / a social (professió regulada),
 • Direcció i Gestió de Recursos Humans.
 • Gestió, mediació i intervenció en el mercat de treball: agents d’ocupació i desenvolupament local,
 • Prevenció de riscos laborals,
 • Administracions públiques,
 • Auditoria sociolaboral,
 • Ensenyament

Els àmbits d’actuació professional per als que els capacita el títol són:

 • Graduat / a social
 • Direcció i Gestió de Recursos Humans.
 • Gestió, mediació i intervenció en el mercat de treball.
 • Agents d’ocupació i desenvolupament local.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Administracions publiques.
 • Auditoria sociolaboral.
 • Ensenyament.

El títol que s’obté és Graduat / Graduada en Relacions Laborals i Recursos Humans per la Universitat de Lleida

Centre docent en què s’imparteix:
Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida
Passeig de Ronda 55-57 (baixos)
CP: 25006 Lleida
Tel +34973248993
Fax + 34 973 24 89 93

Presentació

Durada mínima i crèdits ECTS

Àrea de coneixement: Ciències socials i jurídiques
Durada mínima: 4 anys.
Crèdits ECTS: 240

Estructura: Matèries/ assignatures: seqüenciació i crèdits ECTS La titulació s’ha estructurat a partir de 10 matèries que constitueixen unitats coherents des del punt de vista disciplinar i que representen diferents aproximacions científiques al fenomen del treball assalariat, veritable objecte d’estudi d’aquesta titulació. Aquestes matèries són les següents:

 1. Elements Jurídics bàsics per a les relacions laborals. (27 ECTS).
 2. Organització del treball, Direcció i Gestió de Recursos Humans (27 ECTS).
 3. Història social i de les Relacions Laborals (6 ECTS).
 4. Psicologia del Treball i Tècniques de negociació (12 ECTS).
 5. Economia i Economia del Treball (12 ECTS).
 6. Sociologia del Treball i Tècniques d’Investigació Social (12 ECTS).
 7. Marc normatiu de les Relacions Laborals i de la Seguretat Social (39 ECTS).
 8. Teoria i sistema de les Relacions Laborals (12 ECTS).
 9. Salut Laboral i Prevenció (12 ECTS).
 10. Polítiques Sociolaborals (12 ECTS).

Estructura: Assignatures obligatòries / optatives

Assignatures obligatòries:

 • Direcció de Recursos Humans.
 • Gestió i Presa de Decisions en Recursos Humans.
 • Dret Sindical.
 • Introducció al Dret del Treball.
 • Contractació Laboral.
 • Dret Processal i Sancionador-Laboral
 • Dret de la Seguretat Social.
 • Dret Cooperatiu.
 • Tècniques de Negociació.
 • Economia laboral.
 • Comptabilitat d’empresa.
 • Teoria de les Relacions Laborals.
 • Anàlisi del Marc Regulador de les Relacions Laborals a Espanya.
 • Salut Laboral
 • Prevenció de Riscos Laborals.
 • Fonaments de les Polítiques Sociolaborals.
 • Anàlisi de les Polítiques Públiques Sociolaborals.
 • Tècniques d’Expressió i Comunicació Oral i Escrita.
 • English for bussines.

Assignatures optatives

 • Competència i Propietat Industrial
 • Dret Social Comunitari i Comparat
 • Dret Mercantil Comunitari i Comparat
 • Màrqueting, Publicitat i Comerç Electrònic.
 • Creació d’Empreses i Contractació Mercantil
 • Navegació Aèria i Marítima
 • Polítiques d’Igualtat i Immigració
 • Acció Social a l’Empresa
 • Ergonomia i Psicosociologia aplicada al Treball.
 • Confecció de Nòmines i Assegurances Socials

Distribució de crèdits per curs.

 

Curs ETC
Primer 60
Segon 60
Tercer 60
Quart 60
Total 240

Estructura: Itineraris Aquest mòdul es reserva per a ser cursat en quart curs. Es plantegen dos possibles itineraris formatius

 • Empresa i Mercat.
 • Relacions Laborals i Recursos Humans

 

Assignatures de l’itinerari: Empresa i Mercat:

 • Competència i Propietat Industrial
 • Dret Social Comunitari i Comparat
 • Dret Mercantil Comunitari i Comparat
 • Màrqueting, Publicitat i Comerç Electronic
 • Protecció i Defensa del Consumidor en el Sector Financer.
 • Creació d’Empreses i Contractació Mercantil
 • Navegació Aèria i Marítima

 

Assignatures de l’itinerari: Relacions Laborals i Recursos Humans.

 • Polítiques d’Igualtat i Immigració
 • Acció Social a l’Empresa
 • Ergonomia i Psicosociologia aplicada al Treball.
 • Confecció de Nòmines i Assegurances Socials

EURL utilitza cookies pròpies i de tercers que permeten millorar l'usabilitat de navegació i recopilar informació. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si roman i continua navegant a la nostra pàgina web. Trobareu més informació a la nostra més informació.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close