TOTES LES CLASSES ES TRASLLADEN A ONLINE, FINS A NOVA INSTRUCCIÓ // TODAS LAS CLASES SE PASAN A ONLINE, HASTA NUEVA INSTRUCCIÓN /
/ ALL CLASSES WILL BE HELD ONLINE, UNTIL NEW INSTRUCTION
PER A QUALSEVOL DUBTE, SOBRE ACCESSOS: // PARA CUALQUIER DUDA ACERCA DE LOS ACCESOS: // IF YOU HAVE ANY DOUBT ON HOW TO ACCESS:
capadministracio@eurl.es

Responsables

 • Académics
  • Direcció:
   Dr. Ramón Borjabad Bellido.
  • Subdirectora:
   Dra Blanca Ballester Casanella.
  • Secretaria académica:
   Dra Rosa Florensa Guiu.
  • Cap de departament.
   Estudios Jurídicos de la Empresa: Dra. Aura Esther Vilalta Nicuesa.
  • Cap de departament:
   Estudios Sociales, Históricos y Económicos. Dr. Jesús Gasque López.
  • Representant dels professors:
   Sra. Inés Polo Izquierdo.
  • Delegat dels alumnes a l’Escola:
   Sra. Ingrid Salas Areny.
  • Coordinadora del Grau:
   Dra Mª Victoria Borjabad Bellido.
  • Responsable de Mobilitat internacional:
   Dra Mª Victoria Borjabad Bellido.
 • Comissió de seguiment del Grau i Qualitat
  • 2 membres de l’equip directiu.
  • 1 representant del Patronat de la Fundació Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida.
  • 1 membre de cada un dels departaments.
  • El /la professor /a coordinadora del Grau.
  • 1 representant del personal de gestió acadèmica.
  • 1 representant dels alumnes de l’EURL.
 • Comissió d’ordenació académica UdL
 • Comissió de política lingüistica UdL
 • Comissió d’informació, orientació i promoció Universitaria UdL