Responsables

 • Académics
  • Direcció:
   Sr. Ramón Borjabad Bellido.
  • Subdirectora:
   Sra. Mª Jesús Casas Aresté.
  • Secretaria académica:
   Sra. Mª Teresa Codina Castella.
  • Cap de departament.
   Estudios Jurídicos de la Empresa: Aurea Esther Vilalta Nicuesa.
  • Cap de departament:
   Estudios Sociales, Históricos y Económicos. Sr. Jesús Gasque López.
  • Representant dels professors:
   Inés Polo Izquierdo.
  • Delegat dels alumnes a l’Escola:
   Sr. David Canales.
 • Comissió de seguiment del Grau i Qualitat
  • 2 membres de l’equip directiu.
  • 1 representant del Patronat de la Fundació Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida.
  • 1 membre de cada un dels departaments.
  • El /la professor /a coordinadora del Grau.
  • 1 representant del personal de gestió acadèmica.
  • 1 representant dels alumnes de l’EURL.
 • Comissió d’ordenació académica UdL
 • Comissió de política lingüistica UdL
 • Comissió d’informació, orientació i promoció Universitaria UdL