POLÍTICA DE PRIVACITAT www.eurl.es

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa dels següents aspectes legals de la Web:

 

Web:

www.eurl.es (d’ara endavant, la Web)

Titular:

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE RELACIONS LABORALS DE LLEIDA (d’ara endavant, l’EURL)

Domicili:

Gran Passeig de Ronda, 55-57 Baixos, 25006 Lleida

C.I.F:

G-25230418

Dades registrals:

Centre universitari privat adscrit a la Universitat de Lleida

Telèfon:

973 24 89 93

Fax:

973 22 18 18

Correu electrònic:

capadministracio@eurl.es

 

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que té per objectiu garantir i protegir, amb relació al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, l’EURL informa als usuaris dels següents extrems:

  • Qualsevol dada de caràcter personal que l’Usuari faciliti a través del correu electrònic, formularis electrònics i altres mitjans passaran a formar part dels fitxers propietat de l’EURL que es troben degudament registrats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries als formularis de recollida, si existissin, o la no acceptació expressa i inequívoca de la present política de privacitat suposarà la impossibilitat de prestar a l’Usuari el servei sol·licitat.
  • Les finalitat dels tractaments van dirigides a la prestació dels serveis que l’usuari pogués manifestar, a la correcta identificació de l’usuari, a la realització d’estudis estadístics que permetin dissenyar millores als serveis prestats, a la gestió de tasques bàsiques administratives, així com la comunicació, bé per correu electrònic bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb l’EURL o amb terceres entitats col·laboradores que poguessin resultar del seu interès (finalitat aquesta darrera sempre identificada com a tal).
  • L’EURL es compromet a tractar les dades de l’Usuari de forma confidencial i solament seran cedides a tercers (entenent per tercer “Les entitats col·laboradores de l’EURL que subministrin serveis específics als clients o socis”) per al compliment efectiu dels serveis sol·licitats per l’usuari. D’altra manera, sol·licitarà el consentiment previ a l’Usuari.
  • L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se l’EURL el dret a excloure dels serveis registrats a qualsevol Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
  • L’EURL declara que ha adoptat les mesures al seu abast dirigides a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés indegut i robatori de les dades que l’usuari faciliti, d’acord al nivell de seguretat aplicable, a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, d’acord amb l’establert al Títol VIII del Reglament de desenvolupament de la LOPD (aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre). Tanmateix, l’Usuari és conscient de que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
  • L’Usuari podrà exercir els drets reconeguts a la LOPD, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint sol·licitud per escrit a l’EURL, a la direcció postal Gran Passeig de Ronda, 55-57 Baixos, 25006 Lleida o a través de direcció electrònica a capadministracio@eurl.es, especificant el dret a exercir i aportant còpia del document acreditatiu de la seva identitat.

 

EURL® - Darrera revisió: Novembre 2015

 

Consultar l’Avís Legal complet

EURL utilitza cookies pròpies i de tercers que permeten millorar l'usabilitat de navegació i recopilar informació. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si roman i continua navegant a la nostra pàgina web. Trobareu més informació a la nostra més informació.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close