TOTES LES CLASSES ES TRASLLADEN A ONLINE, FINS A NOVA INSTRUCCIÓ // TODAS LAS CLASES SE PASAN A ONLINE, HASTA NUEVA INSTRUCCIÓN /
/ ALL CLASSES WILL BE HELD ONLINE, UNTIL NEW INSTRUCTION
PER A QUALSEVOL DUBTE, SOBRE ACCESSOS: // PARA CUALQUIER DUDA ACERCA DE LOS ACCESOS: // IF YOU HAVE ANY DOUBT ON HOW TO ACCESS:
capadministracio@eurl.es
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Presentació

Aquests estudis de grau s’articulen en torn al fenomen del treball humà, oferint una proposta integrada dels principals enfocaments teòrics i científics existents en el camp de les ciències socials per proporcionar a la societat un coneixement del màxim nivell i especialització teòrica i pràctica sobre la base d’una capacitació professional tècnicament complexa, que demanda tant la realitat socioorganitzativa del nostre sistema de producció como el mercat de treball

Perfils professionals o àmbits d’actuació professional pels nou titulats:

  • Graduat social
  • Direcció i Gestió de Recursos Humans
  • Gestió, mediació i intervenció en el mercat de treball: agents d’ocupació i desenvolupament local
  • Prevenció de riscos laborals
  • Administracions públiques
  • Auditoria sociolaboral
  • Ensenyament