Mobilitat d’estudiants

Objectiu.

Programa de Mobilitat DE LA UdL:
El Programa de mobilitat de la Universitat de Lleida permet a l’estudiantat de la UdL realitzar una estada acadèmica en alguna universitat estrangera (normalment fora d’Europa) i el posterior reconeixement dels estudis cursats en aquesta Universitat.
Més informació:
Programa de mobilitat de la Ud