Mobilitat d’estudiants

Objectiu.

Proporcionar als estudiants la possibilitat de cursar diferents assignatures de la titulació en una universitat diferent de la seva amb la garantia de que obtindrà el reconeixement de crèdits cursats. Més informació: 
Oficina de Relacions Internacionals

Programa ERASMUS:
El programa Erasmus té com a objectiu principal enriquir la dimensió europea en matèria d’ensenyament superior. Fomenta la mobilitat d’estudiants i de professors dins de la Unió Europea, mitjançant convenis bilaterals entre institucions universitàries. 
Més informació: 
Erasmus

Programa de Mobilitat DE LA UdL:
El Programa de mobilitat de la Universitat de Lleida permet a l’estudiantat de la UdL realitzar una estada acadèmica en alguna universitat estrangera (normalment fora d’Europa) i el posterior reconeixement dels estudis cursats en aquesta Universitat. 
Més informació: 
Programa de mobilitat de la UdL

Programa d’INTERCANVI D’ESTUDIANTS ANUIES-CRUEL:
La Universitat de Lleida està adherida al programa d’intercanvi d’estudiants entre l’Associació Nacional de Universitats i Institucions d’Educació Superior de Mèxic (ANUIES) Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE). L’objectiu d’aquest programa és permetre als estudiants d’universitats espanyoles i mexicanes cursar estudis en una universitat d’un altre país amb garantia de reconeixement acadèmic a la Universitat d’origen.

Programa SICUE: 
El Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris d’Espanya (SICUE) és un programa inspirat en l’experiència Erasmus i fa possibles els intercanvis entre l’estudiantat de les diferents universitats d’Espanya. Paral•lelament, el Ministeri d’Educació i Cultura convoca les ajudes Sèneca per a la mobilitat d’estudiants, que consisteix en la concessió de beques mensuals i ajuts de viatge als estudiants que participin en el programa de mobilitat SICUE. 
Més informació: 
SICUE

Programa DRAC:
El programa té com a objectiu potenciar la mobilitat de tots els estaments de la comunitat universitària de les institucions membres de la Xarxa Vives Universitats. http://www.vives.org/ 

Normativa general 
Veure: 
Informació per a l’estudiantat de la UdL

 

 

Centres on es poden realitzar els intercanvis (convenis):