Responsables i coordinador/a del Màster en Direcció i Gestió Laboral.
Comissió de Seguiment del Màster, Postgrau i Qualitat.

Formada per:

  • El/la President/a del Patronat de la Fundació EURL.
  • El/la Director/a de la EURL.
  • El/la Secretari/a Acadèmic/a.
  • El/la cap de departament
  • El/la cap de departament
  • El/la Coordinador/a
  • Responsable de Gestió Acadèmica.
  • Un/a representant de l’alumnat.

Coordinador: