Guies Docents

Pla d’estudis

Titulació: Màster en Direcció i Gestió Laboral

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Durada: 1 any. Crèdits ECTS: 60. 

Títol a què dóna dret: Màster UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL

Centre Docent:

 

Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida 
Passeig de Ronda 54-55 (baixos) 
CP:25003 Lleida 
Tel. +34 973 24 89 93 
Fax + 34 973 24 89 93
https://www.eurl.es

Estructura del Títol

 

* Módul Obligatori  
  · Matèries  Gestió en les relacions laborals.
   Direcció de RRHH
   
* Módul Optatiu  
  · Matéries  Marc normatiu de les RRLL
   Economía del treball
   Pràctica de RRHH
   
* Treball Fi de Màster  
  · Matèria  Treball Fi de Màster

 

 

Màster en Direcció i Gestió Laboral

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

Assignatura

Tipus

Crèdits

Assignatura

Tipus

Crèdits

Gestió Laboral i de la Seguretat Social

Obligatori

6

Dret social comunitari

Optatiu

3

Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals

Obligatori

6

Dret penal laboral

Optatiu

3

Auditoria sociolaboral

Obligatori

6

Doctrina i Jurisprudència social.TS y TC.

Optatiu

3

Direcció estratègica de RRHH (Recursos Humans)

Obligatori

6

Fiscalitat de les relacions laborals

Optatiu

3

Atracció i gestió del talent. Política i sistemes retributius

Obligatori

6

Economia social

Optatiu

3

Negociació col·lectiva i solució de conflictes

Obligatori

6

Crisi empresarial i insolvència

Optatiu

3

     

Plans d’igualtat a les empreses

Optatiu

3

     

Gestió de RRHH en les administracions públiques i direcció laboral

Optatiu

3

     

Treball Final de Màster

Treball Final de Màster

12