Guies Docents

Pla d’estudis

Titulació: Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques
Durada: 4 anys Crèdits ECTS:240
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Relacions Laborals i Recursos Humans per la Universitat de Lleida.
Centre docent:

Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida
C/vallcalent, 65.
CP: 25006, Lleida
Tel: +34 973 24 89 93
Mòbil: +34 676 571 734
Fax: +34 973 22 18 18
https://www.eurl.es

Estructura del Títol
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 129
Matèries optatives (O) 36
Pràctiques Acadèmiques Externes 6
Treball Final de Grau 9
Total 240

 

Primer curs (60 crèdits)

Assignatura Tipus Crèdits Guía docent Cronograma i metodología docent
ANUAL
Principis de Dret Públic i Privat FB 9  pdf
pdf

Q1

pdf

Q2

Organització i mètodes de treball FB 9  pdf
pdf

Q1

pdf

Q2

PRIMER SEMESTRE
Història Social i política Contemporània FB 6  pdf  pdf
Elements de Psicologia del Treball FB 6  pdf  pdf
Introducció a l’economia FB 6  pdf  pdf
Introducció a l’estadística FB 6  pdf  pdf
SEGON SEMESTRE
Dret Mercantil FB 6  pdf  pdf
Dret de les administracions publiques FB 6  pdf  pdf
Sociologia del Treball FB 6  pdf  pdf

Segon curs (60 crèdits)

Assignatura Tipus Crèdits Guía docent Cronograma i metodología docent
ANUAL
Direcció de Recursos Humans B 9  pdf
pdf

Q1

pdf

Q2

Dret Sindical B 9  pdf
pdf

Q1

pdf

Q2

PRIMER SEMESTRE
Introducció al Dret del Treball B 6  pdf  pdf
Tècniques de negociació B 6  pdf  pdf
Teoria de les Relacions Laborals B 6  pdf  pdf
SEGON SEMESTRE
Contractació Laboral B 6  pdf  pdf
Economia Laboral B 6  pdf  pdf
Comptabilitat d’empresa B 6  pdf  pdf
Anàlisi del marc regulador de les relacions laborals a Espanya B 6  pdf  pdf

 

Tercer curs (60 crèdits)

 

Assignatura Tipus Crèdits Guía docent Cronograma i metodología docent
ANUAL
Dret processal i sancionador laboral B 9  pdf  pdf
Dret de la Seguretat Social B 9  pdf
pdf

Q1

pdf

Q2

PRIMER SEMESTRE
Salut Laboral B 6  pdf  pdf
Fonaments de les politiques sociolaborals B 6  pdf  pdf
SEGON SEMESTRE
Prevenció de Riscos Laborals B 6  pdf  pdf
Dret Cooperatiu B 6  pdf  pdf
Anàlisi de Politiques Públiques Sociolaborals B 6  pdf  pdf
Anglés Comercial B 6  pdf  pdf
Tècniques de comunicació i expressió oral i escrita  B 6  pdf  pdf

 

Quart curs (60 crèdits)

Assignatura Tipus Crèdits Guía docent Cronograma i metodología docent
ANUAL
Gestió i presa de decisions en recursos humans B 9  pdf

pdf

Q1

pdf

Q2

Treball Final de Grau B 9

Descarrega la guia 

Més informació

 
PRIMER SEMESTRE
Competència i Propietat Industrial O 6  pdf  pdf
Dret mercantil comunitari i comparat
O 6  pdf  pdf
Protecció i defensa del consumidor en el mercat financer * O 6
Navegació aèria i marítima O 6  pdf  pdf
Acció social en l’empresa
O 6  pdf  pdf
Confecció de nòmines i assegurances socials O 6  pdf  pdf
SEGON SEMESTRE
Pràctiques Acadèmiques Externes B 6

Descarrega la guia

Més informació

 
Dret Social Comunitari i Comparat B 6  pdf  pdf
Màrqueting, publicitat i comerç electrònic O 6  pdf  pdf
Creació d’empreses i contractació mercantil * O 6
Politiques d’igualtat i immigració * O 6
Ergonomia i psicosociologia aplicada al treball * O 6

* Sense activar aquest curs