Recursos

Relació de recursos per a la formació

Recursos d’aprenentatge
L’alumne té a la seva disposició els següents recursos d’aprenentatge:

 • Internet: Tota la comunitat universitària té accés a Internet, mitjançant la connexió de xarxa de la UdL o bé, a través de les diferents zones de connexió sense cables (WIFI).
 • Web de la UdL, d’accés per al públic en general: UDL Proporciona tota la informació d’interès sobre la UdL, els seus centres, activitats, etc.
 • Web de la EURL, d’accés per als alumnes de la EURL: EURL Proporciona tota la informació d’interès sobre la EURL.
 • Intranet: La Intranet de la UdL està formada per diversos espais en els que únicament poden accedir els usuaris que tenen assignat un nom d’usuari a la xarxa de la UdL, amb autenticació: qualsevol Unitat Estructural, Centre Departament i Òrgan de Govern de la UdL.
 • Correu electrònic: Els professors i personal d’administració i serveis disposen d’un compte de correu electrònic, a la qual també poden accedir via web des de l’exterior. (Veure: Professors)
 • Impressió, fotocòpies i digitalització de documents a través de les impressores, fotocopiadores i escàners d’autoservei. Aquestes màquines es troben en les diverses aules d’informàtica, i en cadascuna de les Biblioteques que existeixen als diferents centres de la UdL.
 • Gestió Acadèmica: A la E.U.R.L. es facilita atenció personalitzada a cada alumne, per a la gestió de la matrícula. Es procedeix per mitjà de la pàgina web a la introducció de les qualificacions per part del professor, tenint els alumnes accés personal per mitjà de clau. La gestió de les actes, la generació de certificats, la tramitació de títols, el cobrament de les taxes, es realitza a través del personal de Gestió Acadèmica.
 • Observatori de les TIC: L’Observatori de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a la UdL és un projecte de la Unitat de Docència Virtual de l’ICE que té per finalitat oferir un espai d’anàlisi i estudi de diferents temàtiques relacionades amb la utilització de les TIC en la docència (Observatori)
 • Targeta LEX-UNIVERSITAS
 • Codis electrònics univeristaris
 • Tot el Dret (Legislació, Jurisprudència, Doctrina, Dictàmens…)

 

Biblioteques
La Universitat de Lleida disposa d’un servei de Biblioteca i Documentació (SBD), reconegut amb la certificació de Qualitat d’ANECA des de 2003, i compost per:

 • Biblioteca Cappont: La Biblioteca de Cappont es va inaugurar l’any 2003 en commemoració del 700 Aniversari de la Universitat a Lleida. Concebuda com a biblioteca de campus, cobreix les àrees de dret, economia, empresa, treball, informàtica, enginyeria, psicologia, pedagogia, educació social i sociologia. Ocupa 4.520m2 i disposa de 509 places de lectura.
 • Biblioteca Ciències de la Salut C/Montserrat Roig, 2 25008 LLEIDA
 • Biblioteca ETSEA Av de Rovira Roure, 191 Lleida.
 • Biblioteca de Lletres Plaça Víctor Siurana, 1 Lleida.
 • Biblioteca Ciències de la Salut. C/Montserrat Roig, 2 25008 LLEIDA

A través del SBD s’ofereixen els diferents serveis, als quals es pot accedir mitjançant la pàgina web de la Biblioteca (Biblioteca)

 • Adquisicions
 • Formació d’usuaris
 • Préstec d’ordinadors portàtils i memòries USB
 • Préstec
 • Obtenció de documents (SOD
 • Informació Bibliogràfica
 • Reprografia
 • Fulletons informatius

Pla d’acció tutorial
El desenvolupament i funcionament del PAT es fonamenta en una sèrie d’accions que es realitzaran en diverses etapes al llarg del curs acadèmic i que es desenvolupen a continuació. El nou estudiant tindrà assignat un tutor / a en primer curs, que s’ocuparà de l’orientació acadèmica, personal i professional.

El model de tutoria universitària que es desenvolupa a la UdL i concretament en la EURL es basa preferentment en la figura del professor/a-tutor/a.

El PAT comença el primer dia de classe amb una reunió d’acollida als nous estudiants en la qual se’ls informa sobre els objectius i aspectes generals com: l’estructura organitzativa de la Universitat, de l’Escola, sobre la titulació, informació acadèmica, la representació estudiantil, etc

Al llarg del curs, es mantenen reunions conjuntes i individuals tutor/a alumne/a/s quan aquest/aquests/tes ho/s demani / n per abordar necessitats comunes o més personals plantejades pel/s alumne/a/s. En qualsevol cas, el tutor/a s’entrevistarà almenys una vegada amb tots els alumnes que té assignats (segona reunió) durant el primer semestre i amb antelació als exàmens que es realitzen al gener-febrer.

Per finalitzar, es programa una tercera reunió tutor/a / a-alumne/a (reunió individual) durant el segon semestre per fer una reflexió sobre el primer semestre i actuació de cara al segon.

Al llarg del curs també s’organitzen tallers/sessions formatives per als estudiants sobre planificació del temps, estratègies d’aprenentatge, gestió de la informació, preparació de exàmens. etc