TOTES LES CLASSES ES TRASLLADEN A ONLINE, FINS A NOVA INSTRUCCIÓ // TODAS LAS CLASES SE PASAN A ONLINE, HASTA NUEVA INSTRUCCIÓN /
/ ALL CLASSES WILL BE HELD ONLINE, UNTIL NEW INSTRUCTION
PER A QUALSEVOL DUBTE, SOBRE ACCESSOS: // PARA CUALQUIER DUDA ACERCA DE LOS ACCESOS: // IF YOU HAVE ANY DOUBT ON HOT TO ACCESS:
capadministracio@eurl.es

Normativa Preinscripció  Document Preinscripció

Problemes emplenant el Document de Preinscripció? Pulsi Aquí

Preinscripció i matrícula

Estudiants de nou ingrés

La matrícula es fara de forma presencial en la Secretaria del Centre.

 

PRIMER TERMINI

Preinscripció: del 2 de març al 6 de juliol.

  • 1ª Resolució: 30 d’abril.
  • 2ª Resolució: 15 de juliol.

Matrícula: del 20, 21 i 22 de juliol.

 

SEGON TERMINI (en el supòsit que quedin places vacants)

  • Preinscripció: del 27 de juliol al 4 de setembre
  • Resolució: 9 de setembre
  • Matrícula: 15, 16 i 17 de setembre

 

TERCER TERMINI (si queden places vacants)

  • Preinscripció: del 21 de setembre a l’ 11 d’octubre
  • Resolució: 14 d’octubre
  • Matrícula: 15 i 16 d’octubre

 

Veure: Document Preinscripció

 

Modalitats de matricula

  • Temps complet: L’estudiantat té que matricular un mínim de 60 crèdits en un curs acadèmic.
  • Temps parcial L’estudiantat que opti per aquesta modalitat haurà de matricular un mínim de 20 crèdits ECTS. En aquest còmput no es tenen en compte els crèdits reconeguts.