Recursos per l’aprenentatge

Recursos tecnològics:

Internet: Tota la EURL té accés a Internet, mitjançant la connexió de xarxa de la UdL o bé, a través de les diferents zones de connexió sense cables(WIFI).

Web de l’ EURL, d’accés per al públic en general: www.eurl.es. Proporciona tota la informació d’interès sobre la EURL, les seves activitats, etc.

Intranet: La Intranet de la EURL està formada per diversos espais en els quals únicament poden accedir els usuaris que tenen assignat un nom d’usuari.

Correu electrònic: Tots els membres de la EURL : professors i personal d’administració i serveis disposen d’un compte de correu electrònic, a la qual també poden accedir via web des de l’exterior.

Impressió, fotocòpies i digitalització de documents a través de les impressores, fotocopiadores i escàners. Aquestes màquines es troben en gestió acadèmica i aula d’informàtica.

Plataforma per a la Gestió Acadèmica: Facilita la gestió les matrícules, la introducció de les qualificacions, la gestió de les actes, la generació de certificats, la tramitació de títols, el cobrament de les taxes, etc . A més de la gestió interna, l’eina disposa d’un autoservei que permet a l’alumne/a la consulta del seu expedient i la tramitació d’algunes peticions a Secretaria Acadèmica.

Observatori de les TIC: L’Observatori de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a la UdL és un projecte de la Unitat de Docència Virtual de l’ICE que té per finalitat oferir un espai d’anàlisi i estudi de diferents temàtiques relacionades amb la utilització de les TIC en la docència (Observatori)

Targeta LEX-UNIVERSITAS

Codis electrònics univeristaris

Tot el Dret (Legislació, Jurisprudència, Doctrina, Dictàmens…)

 

Biblioteques:
L’Universitat de Lleida disposa d’un servei de Biblioteca i Documentació (SBD), reconegut amb la certificació de Qualitat d’ANECA des de 2003 , i format per:

 • Biblioteca Cappont: La Biblioteca de Cappont es va inaugurar l’any 2003 en commemoració del 700 Aniversari de la Universitat a Lleida . Concebuda com a biblioteca de campus , cobreix les àrees de dret , economia, empresa , treball , informàtica , enginyeria , psicologia , pedagogia , educació social i sociologia . Ocupa 4.520m2 i disposa de 509 places de lectura.
 • Biblioteca Ciències de la Salut C/ Montserrat Roig , 2 25008 LLEIDA
 • Biblioteca ETSEA Av de Rovira Roure, 191 Lleida.
 • Biblioteca de Lletres Plaça Víctor Siurana, 1 Lleida.

A través del SBD s’ofereixen diferents serveis, als quals es pot accedir mitjançant la pàgina web de la Biblioteca (www.bib.udl.cat):

 • Adquisicions
 • Formació d’usuaris
 • Préstec d’ordinadors portàtils i memòries USB
 • Préstec
 • Obtenció de documents (SOD)
 • Informació Bibliogràfica
 • Reprografia
 • Ffulletons informatius
 • Refworks
 • Dipòsits de documents digitals
 • Avaluació del SBD

Biblioteca Digital
L’Universitat de Lleida posa a disposició dels usuaris una sèrie de documents que poden ser consultats on-líne:

 • Dossiers electrònics (dossier-e): Els dossiers són conjunts de materials digitalitzats, l’objectiu dels quals, d’acord amb la funció del SBD, és ser un complement de suport a l’ensenyament, la docència i la investigació.
 • Llibres electrònics:
  • Cercador de revistes-e
  • Enciclopèdies electròniques
  • Bases de dades
  • Tesis doctorals
  • Guies temàtiques
  • Biblioteques virtuals
  • Premsa
  • Diaris oficials
  • Dipòsits de documents digitals